Služby Božie: Vianoce 2023 a nový rok 2024 - pozývame!

Služby Božie: Vianoce 2023 a nový rok 2024 - pozývame!

Prehľad časov služieb Božích cez Vianoce 2023 a nový rok 2024
Prajeme požehnané vianočné sviatky!