Základné informácie

Názov Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Svätý Jur
Adresa Prostredná 37, 900 21 Svätý Jur
Telefónne číslo +421 918 828 160
E-mail svatyjur@ecav.sk
Seniorát Bratislavský seniorát ECAV na Slovensku
Web www.svatyjur.ecav.sk
Facebook www.facebook.com/ecavsvatyjur/

Kontaktné osoby / pracovníci

Zborový farár: Mgr. Michal Koreň , +421 918 828 160 , misokoren@yahoo.com
Zborový dozorca: Ing. Július Filo , digitalmediaecav@gmail.com
Kantorka: Mgr. Zuzana Jurisová

Ďalšie informácie

IČO: 34017925

IBAN: SK58 0900 0000 0000 1919 7296

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 09:30. V dome seniorov Diaconia Svätý Jur sú SB každú nedeľu o 08:15.

kde nás nájdete