Služby Božie:

9:30 nedeľa - hlavné služby Božie v kostole (Prostredná 37,  spravidla v 1. nedeľu v mesiaci prisluhujeme Večeru Pánovu) 

9:30 nedeľa - Rodinné služby Božie - prispôsobené pre deti, hudba so živou s kapelou (približne raz do mesiaca) 

9:30 nedeľa - online prenos naživo - Zvesti slova Božieho (každú nedeľu naživo na našej Facebook stránke a zo záznamu na našom YouTube kanáli)

8:15 nedeľa - nešporné služby Božie v domove dôchodcov Diaconia Svätý Jur (Felcánova 25)

Počas adventu sa stretávame k večierňam v kostole vždy v utorok o 18:00

Detské služby Božie:

9:30 nedeľa - počas hlavných služieb Božích, na záver prichádzajú deti na požehnanie do kostola (každú nedeľu okrem nedieľ keď sú Rodinné služby Božie) 

Náboženstvo: podľa rozvrhu v Cirkevnej materskej škole Betlehem a Základnej škole vo Svätom Jure

Konfirmačná príprava: v stredu o 19:00 / vo štvrtok o 19:00

Dorast: v piatok o 18:00

Modlitebné spoločenstvo: stretávame sa na fare, vždy, keď má niekto potrebu sa modliť.

Pre viac info o našich aktivitách si pozrite aj stránku "Čo sa práve deje"