Dar / milodar / ofera na aktivity zboru

Podporiť fungovanie nášho cirkevného zboru ECAV Svätý Jur je možné urobiť zaslaním ľubovoľného daru na číslo nášho bankového účtu: 

IBAN: SK58 0900 0000 0000 1919 7296

s informáciou pre prijímateľa, že ide o "dar" alebo aj pomocou mobilnej aplikácie vašej banky zosnímaním QR kódu:

Cirkevný príspevok za člena zboru

Ak ste členmi nášho cirkevného zboru ECAV Svätý Jur a tento rok ste ešte nepodporili náš zbor uhradením cirkevného príspevku, môžete tak urobiť bezhotovostne zaslaním cirkevného príspevku na číslo nášho bankového účtu: 

IBAN: SK58 0900 0000 0000 1919 7296

s informáciou pre prijímateľa, že ide o "cirkevný príspevok" ideálne aj s uvedením roku, za ktorý príspevok platíte alebo aj pomocou mobilnej aplikácie Vašej banky zosnímaním QR kódu. Odporúčaný príspevok je 20 € na dospelého a 10 € na dieťa za rok - môžete však prispieť aj inou sumou.

Zbierka na opravu okien kostola

Spustili sme zbierku na opravu vonkajších okien nášho kostola. Prosíme o vašu finančnú podporu. 
Vedeli ste, že náš kostol má 16 vonkajších okien, ktoré pozostávajú z viac ako 350 tabličiek skla? Zub času sa do niektorých poriadne zahryzol, niektoré popraskali, alebo sa vybili aj pod vplyvom vetra. Potrebujeme mnohé úplne vymeniť alebo pretmeliť sklenárskym tmelom.
Celková suma potrebná na túto opravu je 996€
Ak vám cieľ tejto zbierky dáva zmysel, veľmi nám pomôže, keď sa aj vy do nej zapojíte.
Prispieť môžete bezhotovostne zaslaním daru na číslo nášho bankového účtu: 

IBAN: SK58 0900 0000 0000 1919 7296
Variabilný symbol: 1783
s informáciou pre prijímateľa: "dar - oprava okien kostola".

Alebo zoskenovaním tohto QR kódu vo vašej bankovej aplikácii: